Privacy

Privacyverklaring

Bij de Bibliotheek Bibliorura verwerken we privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens. Dat doen we via ons uitleensysteem en via www.bibliorura.nl . Wij hechten veel waarde aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Uw persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens wij met welk doel, verzamelen, verwerken en gebruiken. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25-11-2021.

Privacywetgeving

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

  1. wij, via deze privacyverklaring, duidelijk vermelden met welk doel wij persoonsgegevens verwerken;
  2. wij alleen persoonsgegevens opslaan die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  3. wij u vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken, voordat wij dit doen;
  4. wij, ter bescherming, uw persoonsgegevens passend beveiligingen en dit ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  5. u het recht heeft uw persoonsgegevens op uw aanvraag in te zien, aan te passen of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens

Wanneer u lid bent bij de bibliotheek, onze website gebruikt, geabonneerd bent op een van onze nieuwsbrieven, een contactformulier op de website invult, een toegangsbewijs koopt voor een van onze evenementen of gebruik maakt van het portaal ‘Mijn menu’ verkrijgen, verwerken en gebruiken wij bepaalde gegevens van u. Ook persoonsgegevens.

Wij bewaren, gebruiken en verwerken alleen de persoonsgegevens die u zelf aan ons geeft, tijdens het gebruik van bovenstaande diensten. Bij opgaaf is dan ook duidelijk waarom ze aan ons worden verstrekt en worden ook alleen daarvoor gebruikt.

Onderstaande gegevens bewaren, gebruiken en verwerken we:

-    NAW gegevens, met gekoppelde gebruikersnaam

-    Telefoonnummer

-    Factuuradres en betalingsgegevens

-    Emailadres

Registreren

Soms moet u zich bij ons eerst registreren, zoals bij Mijn Menu. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam en de door u opgegeven persoonsgegevens. Uw computer heeft de mogelijkheid om deze inloggegevens te onthouden, zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen. Het is aan u of u gebruik maakt van deze optie.

Toegang tot uw gegevens

Via Mijn Menu heeft u toegang tot een beheeromgeving waar u zelf uw informatie kunt beheren.

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. *

Op de hoogte

Naast de informatie op onze website is het mogelijk dat we u op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

-    per e-mail

Natuurlijk kunt u ons ook volgen via diverse Social Media. Twitter Facebook YouTube. Ook kunt u gebruik maken van de Social Media buttons op onze website.

Contactformulier

Via de website kunt u vragen stellen door middel van een contactformulier, waarbij u diverse gegevens invult. Omdat we graag antwoord geven op uw vraag hebben we verschillende velden verplicht gemaakt, zodat het antwoord zo goed en zo snel mogelijk gegeven kan worden. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Nieuwsbrief

Wij bieden een digitale nieuwsbrief. Daarmee sturen we abonnees informatie over onze producten en/of diensten. U abonneert zich op de nieuwsbrief wanneer u lid wordt van de bibliotheek. Daarmee wordt uw e-mailadres met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Ook als niet-lid kunt u op de hoogte blijven van het nieuws van de bibliotheek en u abonneren op de nieuwsbrief.

Publicatie

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden

In eerste instantie worden uw gegevens niet met derden gedeeld. Wanneer we dit wel doen zijn er twee redenen.

Wettelijk

Ten eerste moeten wij, wettelijk gezien, gegevens overhandigen wanneer de autoriteiten daar een bevel voor geven. Op het moment dat wij de gegevens niet meer hebben of deze geanonimiseerd zijn is dit niet meer mogelijk. Wij kunnen geen gegevens terughalen.

Mochten wij een vermoeden van fraude of misbruik van onze dienst hebben dan kunnen we persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. Zo blijft onze omgeving veilig voor iedereen.

Optimale dienstverlening

Ten tweede houden wij onze dienstverlening optimaal door samen te werken met derden. Sommige partners zijn (mede) gevestigd buiten de EU. Wanneer u een reservering plaatst en het boek is niet beschikbaar binnen Bibliorura, dan kijken we daarbuiten. Op dat moment delen wij uw gegevens met een andere bibliotheek. Op deze manier wordt u optimaal geholpen. Ook software die wij gebruiken wordt geleverd door derden. Zoals wij in het eerste kopje aangaven zit het in onze basisprincipes (Privacywetgeving #4) dat we van onze partners eisen dat zij uw persoonsgegevens passend beveiligen.

Social Media

Op onze website ziet u buttons van Social Media, daarmee kunt u onze content delen via uw eigen Social Media. Op dat moment vallen uw activiteiten onder het privacy beleid van die organisaties. Wij slaan geen persoonsgegevens op van deze activiteit.

Websites van derden

Op onze website staan links naar andere websites, zoals wij ook vermeld staan op websites die niet van ons zijn. Het is goed om te weten dat deze privacyverklaring alleen van toepassing is op Bibliorura en www.bibliorura.nl.

Wij kunnen niet garanderen dat andere partijen op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van andere websites te lezen voor dat u daar gebruik van maakt.

Beveiliging

Om ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te vermijden zijn er verschillende beveiligingen. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

-    Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.

-    Wanneer u op onze website persoonsgegevens invoert is er sprake van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL). Daarmee wordt alle informatie tussen u en onze website afgeschermd.

Bewaartermijnen

Zolang u lid bent van de bibliotheek bewaren wij uw persoonsgegevens als naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer; dit is noodzakelijk om diensten die de bibliotheek u als lid levert te kunnen uitvoeren. Hieruit voortvloeiende gegevens als uw leenhistorie bewaren wij maximaal 5 jaar. Financiële gegevens bewaren wij vanwege wettelijke verplichtingen 7 jaar.

Nadat u uitgeschreven bent als lid van de bibliotheek bewaren wij uw persoonsgegevens en overige gegevens maximaal 2 jaar. Financiële gegevens bewaren wij vanwege wettelijke verplichtingen 7 jaar.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

We snappen dat u misschien vragen heeft. Neem daarom gerust contact met ons op wanneer u:

-    vragen heeft over ons privacybeleid

-    uw gegevens wilt inzien*

-    uw gegevens wilt wijzigen*

-    een gegevensexport wilt voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken*

-    de verwerking van uw persoonsgegevens, door ons, wilt beperken*

*Wij zijn verplicht u te vragen om adequate identificatie.

Bibliorura

Neerstraat 11-13

6041 KA Roermond

info@bibliorura.nl

0475-519000

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Zoals we eerder aangaven eisen wij van onze partners dat ze de persoonsgegevens beveiligen.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken, dat staat ook onder het volgende kopje ‘Google Analytics’.

Wanneer u op dat moment ook akkoord gaan met het plaatsen van onze cookies. Wanneer u dit niet doet, houdt u er dan rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. Mijn Menu werkt bijvoorbeeld niet zonder deze cookies.

Wanneer u vragen heeft over persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om o.a. bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken zodat wij onze website en online diensten kunnen blijven verbeteren. Wij blokkeren het meezenden van persoonlijke IP-adressen en delen geen gegevens met Google. Zo houden we Google Analytics privacyvriendelijk. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. 

YouTube

YouTube plaatst geen cookies op onze website. Wij maken sinds kort gebruik van de privacyvriendelijke versie die YouTube aanbiedt. YouTube slaat pas informatie op wanneer u een video op onze site bekijkt. Lees het privacybeleid van YouTube voor meer informatie.

CBS

De bibliotheek levert persoonsgegevens van leden aan het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). Doel van deze samenwerking is het verrijken van onze ledengegevens met CBS data. Hierdoor kunnen wij onze dienstverlening naar onze leden verbeteren en gerichter inzetten om nieuwe leden uit specifieke doelgroepen aan te trekken. Wij zijn met het CBS overeengekomen dat het CBS uw persoonsgegevens kan gebruiken in het kader van het landelijk onderzoek onder bibliotheekleden.

De persoonsgegevens die wij delen met het CBS zijn: geboortedatum/ geslacht/ laatste inschrijfdatum/ ISIL-code van de basisbibliotheek waarvan men lid is/ 6-positie postcode/ huisnummer en huisnummertoevoeging (indien van toepassing)/ de werkelijke peildatum waarop de gegevenslevering betrekking heeft.

Het CBS gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om zodat ze goed beschermd zijn.
Meer informatie hierover kunt u lezen in de Privacyverklaring CBS.