ANBI en Raad van Toezicht

De Bibliotheek Bibliorura is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling, afgekort ANBI. Dit houdt in dat u een schenking of erfenis onder voorwaarden kunt aftrekken van de belasting.

Het standaardformulier publicatieplicht vind u hier

De beleidsvoornemens van de bibliotheek treft u aan in het meerjarenbeleidsplan 2021-2024 van de bibliotheek. De jaarrekening 2021 verschaft u inzicht in de financiën van de bibliotheek.
In het jaarverslag 2021 treft u een overzicht aan van activiteiten en cijfers in het voorgaande jaar.

Directie en Raad van Toezicht

De directie is als volgt samengesteld:

 •  Mevr. J.R.M. Deckers (directeur/bestuurder)
  deckers@bibliorura.nl

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

 • Mevr. B. Quaedvlieg (voorzitter)
 • Dhr. J. van Hees (secretaris) 
 • Mevr. N. van Essen (lid)
 • Mevr. S. Schrijen-van der Linden (lid)

De Raad van Toezicht heeft een notitie geschreven over hun visie op toezicht, deze notitie vindt u hier.

Het rooster van aftreden van de RvT vindt u hier.

Beloningsbeleid

De Bibliotheek Bibliorura valt onder de CAO Openbare Bibliotheken. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding.

Wet Normering Topinkomens

De verantwoording in het kader van de Wet Normering Topinkomens (WNT) over de afgelopen zeven jaren vindt u hier:

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015


Algemene gegevens

 •  KvK: 41066130
 •  Statutaire naam stichting: Stichting Basisbibliotheek Bibliorura
 •  Bezoekadres: Neerstraat 11, 6041 KA, Roermond
 •  Postadres: Postbus 295, 6040 AG, Roermond
 •  Telefoonnummer: 0475-519000
 •  Bankrekening: NL45RABO0174104642
 •  BTW nummer: NL002978453B01
 •  Internet: www.bibliorura.nl
 •  E-mail: info@bibliorura.nl


Meer informatie over belastingaftrek ANBI vindt u op de website van de belastingdienst.