educatiefaanbod-po

Leren begint bij lezen


Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven. Taal is de basis van elk onderwijs. Mensen die kunnen lezen en de taal goed beheersen, voelen zich prettiger en kunnen zich beter redden in de maatschappij.

Kinderen leren lezen op de basisschool, maar ze leren het nog beter als ze ook thuis lezen of voorgelezen worden.


De Bibliotheek op School maakt lezen op school en thuis mogelijk door een actuele en passende collectie in de school. Wekelijks is er een leesconsulent op school aanwezig om te ondersteunen bij de leesbevordering. De leesconsulent voert zelf projecten uit in de groepen of met individuele leerlingen op leesgebied, maar ook rondom mediawijsheid.

Daarbij vergeten we niet dat de ouders ook een belangrijke rol vervullen in de leesontwikkeling van hun kind. Wij kunnen hen hierbij op allerlei manieren ondersteunen. Op basis van een structurele samenwerking maakt de school ons medeverantwoordelijk voor de resultaten op het gebied van lezen en taal.

Wilt u iets afnemen dan verzoeken wij u om de bestelformulieren in te vullen in overleg met de leesconsulent en deze ook via de leesconsulent aan te leveren. Het inplannen van de activiteiten vindt plaats op basis van ontvangstdatum en via afstemming van de leesconsulenten onderling.

Wilt u meer informatie over onze producten of over de Bibliotheek op school, neem dan contact op met Chantal van den Eertwegh (Programmaleider educatie) via eertwegh@bibliorura.nl of telefoonnummer 0475 519000.