Missie en motto

De missie van de Bibliotheek Bibliorura luidt als volgt:

Bij Bibliorura kun je je in vrijheid ontwikkelen door te lezen, te leren en te dromen. Hiermee bieden wij iedereen de mogelijkheid om volwaardig deel te kunnen nemen aan de maatschappij.

We hanteren daarbij als motto:

Wij geloven in gelijke kansen. Goed kunnen lezen draagt hieraan bij.