Disclaimer

Copyright 2016 Alle rechten voorbehouden.

Op deze internetpagina's en de foto's rusten auteursrechten. De teksten van deze site mogen overgenomen worden met bronvermelding.

Het is niet toegestaan om - in welke vorm dan ook - de informatie en/of vormgeving van deze website te kopiëren, te vermenigvuldigen, te bewerken of door te leveren anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Citeren van informatie van deze website mag uitsluitend met bronvermelding ('www.bibliorura.nl') en conform het auteursrecht. Teksten en afbeeldingen mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende(n). (Deep)linken, het opnemen van verwijzingen in indexen of koppenoverzichten is toegestaan, het plaatsen in een frame niet.

Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch kan deze website fouten of onvolledigheden bevatten. Hiervoor kan de Bibliotheek Bibliorura geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.
De Bibliotheek Bibliorura draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie op een website of webpagina waarnaar gelinkt wordt.

Het is niet altijd mogelijk om toestemming te vragen voor het nemen en plaatsen van foto’s op de website. Herkent u uzelf op één van foto’s en heeft u hier bezwaar tegen, neem dan contact op met de webmaster. De foto wordt dan zo spoedig mogelijk van de website verwijderd.
Mocht deze site onverhoopt informatie bevatten waarop auteursrechten van derden berusten, neem dan contact op via info@bibliorura.nl

Aan informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Mocht u op deze website informatie zien waarvan u denkt dat deze onjuist is, dan verzoeken we u dit te melden via  info@bibliorura.nl