Wij geloven in gelijke kansen. Goed kunnen lezen draagt hieraan bij. Dagelijks werken we daarom aan manieren om het leesplezier van burgers te bevorderen en te ontwikkelen. Wij verzorgen het bibliotheekwerk in de gemeentes Roermond en Roerdalen. Dit doen we vanuit onze locatie in Roermond, die 7 dagen per week geopend is en door naar de doelgroepen toe te gaan in o.a. scholen, peuterspeelzalen, wijken en dorpskernen.

Per 1 mei 2020 zijn wij op zoek naar een

Lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vier personen en komt vijf keer per jaar bijeen. De Raad heeft een adviserende en controlerende taak en werkt volgens de Governance Code Cultuur, een instrument voor goed toezicht in onze sector. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar en vervullen deze functie onbezoldigd. Wegens de afloop van de termijn van één van de leden zoekt de Raad een nieuw lid.

 

Profiel

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting. De Raad toetst of de directeur-bestuurder steeds een zorgvuldige en evenwichtige afweging maakt van de belangen van iedereen die bij de stichting is betrokken. Hieruit vloeit voort dat de Raad van Toezicht diverse rollen heeft ten opzichte van de bestuurder: als toezichthouder, klankbord en werkgever.

  • Van een lid van de Raad van toezicht verwachten wij dat hij of zij:
  •  affiniteit heeft met de doelstelling en maatschappelijke functie van de Bibliotheek;
  •  algemene bestuurlijke kwaliteiten heeft;
  •  het juiste evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand kan tonen;
  •  beschikt over integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
  •  beschikt over het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de directeur-bestuurder voorgelegde aangelegenheden;
  •  de Governance Code Cultuur onderschrijft;
  •  communicatief vaardig;
  •  voldoende beschikbaar.

Met het oog op de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht hebben wij een sterke voorkeur voor een kandidaat met affiniteit met de culturele sector en een solide HRM achtergrond. Het nieuwe lid is woonachtig in, of heeft binding met, het werkgebied, bij voorkeur in de gemeente Roerdalen. Leden van de Raad van Toezicht zijn bekend met ontwikkelingen in de gemeente, zijn cultureel-maatschappelijk betrokken en beschikken over een relevant netwerk.

Aanbod

Een boeiende en verantwoordelijke functie binnen een organisatie in ontwikkeling, in een interessant maatschappelijk en politiek werkveld. Leden van de Raad van Toezicht van Bibliorura vervullen deze functie onbezoldigd.

Informatie en reacties

Wij nodigen u van harte uit om via de website van Bibliorura kennis te maken met onze organisatie: www.bibliorura.nl

We ontvangen graag vóór 17 februari 2020 uw reactie, voorzien van motivatie en CV, via info@bibliorura.nl

Voor meer informatie over de vacature kunt u zich per mail melden via info@bibliorura.nl.Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.