Het abonnement is bedoeld voor personen en instellingen waarvoor het reguliere abonnement, wat betreft leentermijn en aantal te lenen materialen, niet voldoet.

Voorwaarden
Bij inschrijving op naam van een instelling is een schriftelijk bewijs van de instelling nodig, waarin deze de contactpersoon machtigt een abonnement af te sluiten.
De basisvoorziening bestaat uit een lenerpas waarmee de lener tijdens de openingsuren van de bibliotheek materialen kan lenen.

Het uitleenreglement en de tarievenlijst van de Bibliotheek Bibliorura gelden onverminderd voor gebruikers van deze lenerpas, met de volgende uitzonderingen:

1. De uitleentermijn van boekmaterialen bedraagt 6 weken (i.p.v. 3 weken); voor leengeldmaterialen blijft de oorspronkelijke termijn gehandhaafd; raadpleeg de tarievenlijst voor de juiste leentermijnen voor leengeldmaterialen.
2. Voor boekmaterialen is geen leengeld verschuldigd; raadpleeg de tarievenlijst voor de juiste tarieven voor leengeldmaterialen.
3. De uitleentermijn kan éénmaal tegen betaling, via internet (www.bibliorura.nl) of bibliotheek Wise App, verlengd worden. Raadpleeg de tarievenlijst voor de juiste verlenggeldtarieven.
     • De nieuwe uitleentermijn bedraagt voor boekmaterialen 3 weken, vanaf het moment van verlengen.
     • De verlengtermijn voor leengeldmaterialen is gelijk aan de leentermijn. Raadpleeg de tarievenlijst voor de juiste leentermijnen voor leengeldmaterialen.
4. De abonnementsperiode eindigt op 31 december.
     • Contributie, per 12 maanden, € 76. Bij inschrijving in de loop van het jaar wordt de contributie naar rato berekend.
5. De lener mag maximaal 30 boeken en/of andere media tegelijkertijd in leen hebben, verdeeld over de volgende groepen:

  ”boekmaterialen”, vrij van leengeld:  
1. Boekmaterialen voor volwassenen 20
  - romans en informatieve materialen  
2. Jeugdboekmaterialen 
20
  - leesboeken en informatieve materialen  
3. Tijdschriften 20
  - uit de collecties voor jeugd en volwassenen  
     
  leengeldmaterialen:  
4.  Beeld- en geluidsmateriaal 30
  - uit de collecties voor jeugd en volwassenen:
- dvd (3 weken)
- taalcursussen ( 6 of 12 weken)