BiblioruraArk, Frank van / Wat de pot schaft
Maaltijden, bepaalde gerechten, geuren, iedereen krijgt zo herinneringen aan vroeger. In dit
aardige kijkboek wordt aan de hand van advertenties uit tijdschriften, productfoto’s, blik-, pot- en fleswikkels globaal een beeld geschetst van het Nederlandse eetpatroon tussen ca. 1950-1970.
Afbeeldingen in kleur en zwart-wit.
Barendsen, Ingrid / Terug naar toen… reminisceren met ouderen deel 1 (1920-1935)+ deel 2 (1935-1950)
Dit zijn verhalen met als doel, samen herinneringen op te halen. Het tweede deel van deze boeken behandelt systematisch hoe men met deze activiteit in een zorginstelling aan de slag kan gaan.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen dementerende en niet-dementerende ouderen. Geschikt voor medewerkers in zorginstellingen, maar mensen met oude ouders kunnen hier ook de nodige ideeën opdoen.

Beishuizen, Tineke / Lang lezen met Tineke Beishuizen
Deze bundel bevat een aantal korte verhalen, columns en korte interviews. De hoofdpersonen zijn alleenstaande vrouwen met kind(eren) al dan niet na een huwelijk dat na een zinderend begin nogal bleek tegen te vallen. Evenals de columns en interviews zijn ze gemakkelijk en onderhoudend geschreven.

Berk, Marjan / Memoires van een dame uit de goot van het amusement
Deze schrijfster geniet sinds vele jaren bekendheid als schrijfster van lichtvoetige romans en
verhalen, maar voor die tijd had ze een lange loopbaan in het theater. Haar werk lag vrijwel altijd op het terrein van de lichte muze: bij Wim Kan, Jaap van de Merwe, Tom Manders (Dorus), Lurelei, een rolletje in een blijspel of in een tv-serie, ze pakte alles aan. Dit boek geeft een beeld van een al bijna vergeten tijdvak uit het vaderlandse amusement.

Botermans, Jack / Bij ons op school
In dit fotoboekje wordt een juist beeld neergezet van de lagere school in de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw.

Botermans, Jack / Dat waren nog eens echte winters
Een nostalgisch kijk- en bladerboek over de Nederlandse winters van vroeger, ongeveer vanaf de negentiende eeuw tot en met de jaren zestig van de twintigste eeuw.
11
Botermans, Jack / Gezelligheid kent geen tijd
Mooi, fraai uitgevoerd nostalgisch kijk- en bladerboek over Nederlandse tradities, het dagelijkse leven en de Nederlandse volksaard. Periode: de tijd na de Tweede Wereldoorlog tot in de jaren zestig. Rijk geïllustreerd met afbeeldingen in kleur en zwart-wit

Botermans, Jack / Herinneringen aan het Rijke Roomsche Leven
Dit boek biedt een beeld van het traditionele rooms-katholieke geloofsleven in Nederland aan de hand van de materiële neerslag daarvan.
Botermans, Jack / Hollands glorie; wacht u voor namaak
Fotoboek over alledaagse producten en voorwerpen uit de twintigste eeuw van Nederlandse
makelij. Met onder meer brood, koek en snoep (Tarvo moutbrood, Bolletje, Haagsche Hopjes,
Verkade), koffie, thee en cacao (Van Nelle, Buisman’s, Van Houten, Droste). Een nostalgisch feest
van herkenning, dit mooi uitgegeven en kleurrijke overzicht waaraan velen hun hart kunnen
ophalen.

Botermans, Jack/ Toen roken nog gezond was
Nostalgisch fotoboekje over roken, rokers, de tabaksindustrie en alles wat daarbij kwam kijken uit een tijd dat roken nog algemeen aanvaard werd.

Botermans, Jack / De jaren 50
Impressie van het dagelijks huiselijk leven in Nederland in de jaren vijftig van de twintigste eeuw, aan de hand van afbeeldingen in kleur van allerlei (gebruiks)voorwerpen.

Zie voor nog meer vergelijkbare boeken de auteur Botermans

Bril, Martin / Overal wonen mensen
Martin Bril is o.a. bekend van het feuilleton Evelien, zijn theater- en tv-optredens en de columns die hij voor Het Parool en de Volkskrant schreef. In deze thematische bloemlezing zijn 43 café verhalen opgenomen, waarvan er 40 niet eerder gebundeld werden. Bril had oog voor het alledaagse. Zijn geoefende aandacht en geoefende pen wisten van het gewone iets bijzonders te maken.

Het broeien van de zomer
Nederlandse seizoensgedichten

Carmiggelt, S. / Ik lieg de waarheid
Columniste Sylvia Witteman verzamelde haar favoriete ‘Kronkels’ van Carmiggelt en bundelde ze in dit boek. De ‘Kronkel’ verscheen tientallen jaren lang in dagblad Het Parool. Het boek bevat 87 stukjes van maximaal twee pagina’s lang die een schets van het dagelijks leven geven. Over vaste kroeg gasten, het leed van het huwelijk en alledaagse gebeurtenissen in het openbaar vervoer bijvoorbeeld.

Coolen, Antoon / Dorp aan de rivier
Verhalen rondom de merkwaardige dorpsdokter Tjerk van Taeke, voor wie Jacob Wiegersma, van 1889 tot 1929 huisarts in Lith, model heeft gestaan. Behalve over de dorpsdokter wordt er ook verhaald over tal van dorpsfiguren, zoals de stroper Cis de Dove, de veerman Nardje de Wit en vele anderen. Verder spelen de dorpsmolen, de jaargetijden, de natuur en vooral de Maas een belangrijke rol in het boek.

Dahl, Roald / Alle verhalen
Uitgave van werk van Roald Dahl (1916-1990), waarin alle verhalen voor volwassenen die hij heeft geschreven zijn opgenomen. Het bevat 53 verhalen in een lichtgewicht gebonden uitgave.


Het geluid van de lente
Nederlandse seizoensgedichten

De geur van ieder najaar
Nederlandse seizoensgedichten

Dekkers, Midas / Poot & poes
Bundeling van columns, gewijd aan de trouwe viervoeter en de kat. De observaties van het
gedrag van honden en hun baasjes en bazinnetjes zijn geestig en raak. De kattenstukjes gaan onder meer over Midas’ eigen kater die een rode kat bleek te zijn.

Dijkshoorn, Nico / Dijkshoorn
Kloeke bundel met veelal eerder verschenen columns, verhalen, gedichten, reportages van de auteur en tekstschrijver, die bekendheid geniet als huisdichter van De Wereld Draait Door. Als bewonderaar van woordkunstenaar Johnny van Doorn beschrijft Dijkshoorn de kleine alledaagse werkelijkheid vanuit een verrassende invalshoek. Het verbijzonderen van het gewonedus (Martin Bril, C. Buddingh’), zoals een verhaal over sambal bij de Chinees, een lofdicht op het hammondorgel, een reportage over een kampioenschap tafelvoetbal.

Dis, Adriaan van / Leeftocht: veertig jaar onderweg
Korte verhalen (65) van journalistieke en essayistische aard, bovenal persoonlijk en poëtisch van toon. Glashelder en meeslepend geschreven.

Domweg gelukkig in de Dapperstraat
Deze bloemlezing van evergreens van gedichten en versjes is inmiddels ook zelf een evergreen geworden.

Felius, Marleen / De koe
Van anatomie tot melkmachine, van stierenvechten tot domesticatie, de meest uiteenlopende
onderwerpen met betrekking tot runderen komen in dit boek uitgebreid aan bod. Het geheel is vlot geschreven. De vele illustraties zijn prima, kleurrijk en ondersteunen de tekst goed. Koeienliefhebbers zullen in dit veelzijdige boek heel veel bekende en onbekende zaken over een heel interessant dier kunnen vinden.

Fokkinga, Anno / Koeien
Jaarlijks consumeert de wereldbevolking 60 miljoen ton rundvlees en 650 miljard liter melk. Deze gegevens alleen al maken de koe een wezenlijk onderdeel van het maatschappelijk leven. Maar dat er nog veel meer interessants te vermelden is over dit bijzondere dier bewijst dit kleine kleurrijke boek. Het rund is de hoofdfiguur op een fascinerende reis door de geschiedenis en door
verschillende culturen. De hoeveelheid leuke wetenswaardigheden maakt het aantrekkelijk voor een breed publiek.

Franssen, José / In mijn koffer op zolder
Levensverhalen van ouderen voor ouderen die herkenbaar zullen zijn en herinneringen
wakker roepen.
Haan, Nico de / Tjielp : een jaar vol vogelsmet Nico de Haan
In Tjielp heeft De Haan acht jaar vogels kijken samengebracht. Overzichtelijk beschrijft hij op zijn bekende wijze de vogels die je per maand in je tuin, in het bos of aan het water kunt treffen.

Hilhorst, Marijke / De vader, de moeder & de tijd
Familiekroniek. Herinneringen van de auteur aan haar ouders en een liefdevolle schets van het leven in een grote familie.

Juffermans, Jan / Mies, omzien in verbijstering
Mies Bouwman is vergroeid met de Nederlandse televisie. Al een paar weken na de allereerste experimentele televisie-uitzending in Nederland in 1951 verscheen ze voor het eerst op het scherm.

Keulen, Desirée van / Een hart vol verhalen
Korte verhalen, die zich afspelen van 1920 tot 1950 over gebeurtenissen in het leven van gewone mensen.

Keuls, Yvonne / Familiegedoe
Luchtige, humoristische columns waarin familie en vrienden centraal staan.

Kievit, C. Joh. / Uit het leven van Dik Trom
Het beroemde, klassieke kinderboek over de dorpsjongen met het hart van goud die allerlei kattenkwaad uithaalt.

Kooten, Kees van / Alle modermismen ooit: met zestig bonusmodermismen
Alle modermismen ooit’, met zestig niet eerder gebundelde schetsen. Bij de verscheidenheid aan onderwerpen, meestal echter met een autobiografische context, is de toon de constante: een (beschaamd, verlegen of hartelijk) grinniken dat de lezer al gauw zal overnemen.

Kopland, Rutger / Geluk is gevaarlijk
Deze royale keuze uit het werk van de dichter Rutger Kopland (1934) reken af met al wat onherroepelijk voorbij is of voorbijgaat. Hij wapent zich tegen het romantisch dwepen met het verlorene met stijlmiddelen als ironie, overdrijving en relativering. Kopland heeft een heel zorgvuldig taalgebruik met een geraffineerde verstechniek. Hij heeft het vermogen in ogenschijnlijk gewone omgangstaal tòch het raadsel van de dichtkunst intact te laten.

Kroonenberg, Yvonne / Nog één man om het af te leren
Serie verhalen in de bekende Kroonenberg-stijl: geestig, scherp en vol ironie.
Het telkens terug kerende onderwerp is de man/vrouw relatie in zeer veel verschillende
verschijningsvormen.

Kuyer, Sylvia / Duif, ik heb je!
Acht verhalen uit de rubriek ‘Goud voor uw brief’ van het weekblad ‘Margriet’. De
ingezonden brieven bestaan uit korte anekdoten. Bevat enkele aardige zwart-wit
tekeningetjes.

Moeyaert, Bart / De gans en zijn broer
De parabels over de gans en zijn broer gaan over de interactie met anderen en met elkaar. Deze bundel laat de schoonheid van het kleine en alledaagse zien.

Momenten van…: verhalen over vroeger
Waargebeurde, persoonlijke verhalen van ouderen over de mooiste en of gedenkwaardigste momenten in hun leven. Met foto’s over vroeger. Geschikt om herinneringen op te halen, te vertellen en te delen.

Niemeijer, Jan A. / Kinderen van het platteland
In woord en beeld wordt verteld hoe kinderen leefden in de jaren twintig toen er nog geen elektriciteit, waterleiding en gasverwarming was. Geïllustreerd met tekeningen van Cornelis Jetses.

Niemeijer, Jan A. / Leven op het platteland
Korte schetsen over het leven op het Nederlandse platteland rond de eeuwwisseling.
Met nostalgische tekeningen van Cornelis Jetses.

Noordervliet, Nelleke / Mevrouw Gigenack; uit het leven van een dame
Een bundel met korte, columnachtige schetsen die tezamen een beeld vormen van een bizarre, volslanke, filosofisch ingestelde, klassieke zangeres.

Oord, Steffie van den / Eeuwelingen: levensverhalen van honderdjarigen in Nederland
Na een korte introductie per persoon vertellen 22 honderdjarigen hun levensverhaal.

Oostijen, Frouwke / Oma’s vogelhuisje
Tine gaat naar school en moet onderweg ongebrande pinda's voor oma’s vogelhuisje kopen. Prentenboek voor ouderen met dementie.

Oostijen, Frouwke / Tine’s lenteboeket
Tine moet de was ophangen, dat is haar wekelijkse taak. Maar ze heeft er vandaag geen zin in.
Prentenboek voor ouderen met dementie.

Postema, Koos / Oppas-opa
De auteur (1932), voormalig tv- en radiomaker, vertelt over zijn belevenissen als oppas-opa van vijf kleinkinderen. Onderwerpen zijn onder meer voorlezen, schoolrapporten, toen opa zelf jong was, schoolfeesten, sinterklaas, judoles en voetbal. Vlot te lezen, luchtige stukjes, herkenbaar voor de vele oppas-oma’s en -opa’s die Nederland telt.

Rooijen, Martine / Ach zou die school er nog zijn?
Fotoboek met kleuren- en zwart-witfoto’s die een beeld geven van het schoolleven van het onderwijs aan kinderen tot circa 12 jaar. Er wordt teruggegaan tot ongeveer een eeuw geleden. De foto’s worden toegelicht met korte, informatieve teksten.

Rooijen, Martine / Daar komt de bruid!: honderd jaar rozengeur en maneschijn
De geschiedenis in woord en vooral beeld van honderd jaar trouwen in Nederland en alles daaromheen.
Rooijen, Martine / Hooggehakt & kortgerokt; 100 jaar met de mode mee
Dit boek geeft een overzicht van onze nationale modegeschiedenis van 1895 tot 2011. Een grote hoeveelheid foto’s en illustraties tonen meer dan honderd jaar aan verandering in kleding, lingerie, schoeisel, beenmode, haardracht, hoeden en brillen van dames en heren, kinderen en jongeren. Per periode komen modestijlen aan bod.

Schmidt, Annie M.G. / Wat ik nog weet
Herinneringen van de bekende schrijfster o.a. aan haar jeugd in Zeeland.

Stellweg, Cri / Iedereen is tegenwoordig jonger dan ik
Sprankelende verhalen over ouder worden met behoud van een goed humeur.

Stellweg, Cri / Ontbijten in je eentje
Schetsen over ouder worden in deze tijd met behoud van een goed humeur.
Vervolg op ‘Iedereen is tegenwoordig jonger dan ik’.

Tellegen, Toon / Misschien wisten zij alles
Verzamelbundel met fantasieverhalen over dieren

Tellegen, Toon / Twee oude vrouwtjes
Korte verhaaltjes over twee oude vrouwtjes die zoveel van elkaar houden dat ze er ongelukkig van worden.

Verweerd, Joke / Opnieuw beginnen: verhalen over lief en leed
Dertig korte, krachtig geschreven verhalen die aanspreken door hun herkenbaarheid.

Vos, Art de / Samen kennen wij de Mosselman
Deze verzameling verdwenen beroepen in woord en beeld is een vervolg op het eerder verschenen
‘Zeg ken jij de mosselman?’. In dit boek dus nog meer (bijna) verdwenen beroepen en
bedrijven (asbestfabriek), tegelijk is het een terugblik op het alledaagse leven in de twintigste
eeuw.

Vos, Art de / Zeg, ken jij de Mosselman?
Een schitterend boekje over (niet altijd) verdwenen beroepen om in te bladeren en te lezen.
Bij elk van de (niet altijd) verdwenen beroepen worden minstens een zwart-witfoto en een beschrijving in woorden geplaatst. Vaak zal dit bij oudere lezers herinneringen oproepen.

Wijs, Ivo de / Vroege Vogels’ jubileumverzen
Gedichten over de natuur en de seizoenen. Verschenen t.g.v. het 25-jarig jubileum
van het gelijknamige natuur- en milieuprogramma van de Vara.

Wilmink, Willem / Ik had als kind een huis en haard
Een gedichtenbundel, ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van Willem Wilmink, samengesteld door Jean Pierre Rawie. De bundel biedt een prachtig overzicht van Wilmink’s dichterlijk oeuvre. Met kleine middelen wist Wilmink veel te bereiken. Zijn hele loopbaan lang was hij wars van grote woorden en zocht hij zijn onderwerpen dicht bij huis.

Wilmink, Willem / Waar komt dat kind vandaan?
Gedichten over jeugd en studietijd van deze dichter.
Wind, Ingeborg / Leven in grootmoeders tijd
Een fotoboek over het alledaagse leven in Nederland vanaf ongeveer 1900 tot en met circa 1960. In negen hoofdstukken passeren achtereenvolgens het gezin, allerlei beroepen, buitenshuis werkende vrouwen, huishoudelijk werk, onderwijs, transport en vervoer, sociale voorzieningen en het sociale leven de revue. Een plezierig kijk- en bladerboek zonder wetenschappelijke bijbedoelingen, dat vooral bij lezers van boven de vijftig veel herinneringen boven zal brengen.

Wind, Ingeborg / Het vergeten boerinnenleven
Het leven van boerinnen in Nederland in de eerste helft van de twintigste eeuw in woord en beeld.

Wind, Ingeborg / De verdwenen Limburgse mijnen
Overzicht in woord en beeld van het ontstaan, de arbeidssituatie en de sluiting van de kolenmijnen in Limburg.Keuzelijst voorlezen aan ouderen ​​mei 2018

Rudie: ssoid=3f645bgo3u9m192rhbsubigb02&ssokey=joomla&id=814&sid=592bd2ae-9156-477a-b18b-70613c5dc9ae