Laaggeletterdheid komt veel voor in Nederland. Als je niet kunt lezen en schrijven is het lastig om mee te komen in onze maatschappij. Als ouders laaggeletterd zijn, vormt dat een risico voor de taalontwikkeling van hun kinderen. Een overzicht van de problematiek en... een aanvalsplan van de overheid.

Wat is laaggeletterdheid?
Laaggeletterdheid is 'het te veel moeite hebben met lezen en schrijven om voldoende te kunnen functioneren in het dagelijks leven'. Laaggeletterd is hetzelfde als functionele ongeletterdheid. Voorbeelden: niet zelf een treinkaartje kunnen kopen of formulieren kunnen invullen.
Nederland heeft ongeveer anderhalf miljoen mensen boven de 16 jaar die moeite hebben met lezen en schrijven. Dat is grofweg 13% van de volwassen bevolking. Laaggeletterdheid komt voor bij autochtonen en allochtonen, bij jonge en oude mensen, bij mannen en vrouwen en bij werkenden en niet-werkenden.

In alle bibliotheken van Nederland is De Slimme Nieuwslezer gratis beschikbaar. Daarnaast is de Slimme Nieuwslezer ook geschikt voor thuisgebruik nadat u een account heeft aangemaakt in de bibliotheek.
De Slimme Nieuwslezer biedt laaggeletterden:
-Leuke uitdagende methode om in eigen tempo en op eigen niveau de leesvaardigheid te verbeteren;
-Toegang tot nieuws uit verschillende bronnen;
-Op de langere termijn een toename van de algemene kennis door het vergroten van de leesvaardigheid.