Voor het raadplegen van de diverse materialen in de bibliotheek is men geen vergoeding verschuldigd.
Wanneer men echter materialen mee wil nemen, is een bewijs van lidmaatschap noodzakelijk.

Meer informatie hierover vindt u bij: Abonnementen