Bibliorura

 • Iedereen kan in de Bibliotheek Bibliorura zonder lenerspas de aanwezige materialen raadplegen.
 • Om boeken of andere materialen te lenen, moet men in het bezit zijn van een lenerspas.
 • Aan het einde van het jaar ontvangt u een brief met het verzoek het abonnement te betalen.
  Dit kan via de bank of via ideal (bereikbaar via uw eigen mijn menu).
 • Met een geldige lenerspas kan in alle locaties van de Bibliotheek Bibliorura worden geleend.
 • De lenerspas is strikt persoonlijk en moet bij het lenen van materialen altijd worden getoond.
 • Een lenerspas wordt verstrekt na geldige legitimatie. 
 • Verlies van de lenerspas moet onmiddellijk aan de bibliotheek worden doorgegeven om misbruik te voorkomen.
 • Bij verlies van de lenerspas wordt tegen betaling van administratiekosten een duplicaatpas verstrekt.
  Ook voor een duplicaatpas is legitimatie verplicht.
 • De lener is verantwoordelijk voor alle materialen die met zijn/haar pas worden geleend.
 • Naamsveranderingen en/of adreswijzigingen dienen zo spoedig mogelijk aan de balie van de bibliotheek te worden opgegeven. Hiervoor dient de lenerspas te worden meegebracht.
 • Ter voorkoming van misbruik van de lenerspas kan legitimatie worden gevraagd.

Uitleenreglement

Opzeggen

Rudie: ssoid=fda8f1l78m2qhg7545qlrq0286&ssokey=joomla&layout=blog&id=88&sid=d8c0a193-8171-4c4e-abfc-4cee2aa8728a