De Ortolaan Roermond krijgt de Bibliotheek op School

Twee mensen ondertekenen een samenwerking de Bibliotheek op school

Hoe groter het leesplezier, hoe meer leerlingen lezen en hoe beter de leesvaardigheid.

Daarom gaan de Ortolaan Roermond en de Bibliotheek Bibliorura samenwerken. In het kader van het landelijk leesbevorderingsprogramma de Bibliotheek op School’  wordt er een schoolbibliotheek gerealiseerd voor de leerlingen van dit voorgezet speciaal onderwijs. 

De Bibliotheek op School

De Bibliotheek op school (dBos) is een leesbevorderingsprogramma voor meer leesplezier onder leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs, mbo en praktijkondersteuning. Gemeenten, bibliotheken en scholen werken samen. Zo’n samenwerking biedt vele voordelen. Op de school wordt een fysieke bibliotheek ingericht. De bibliotheek levert de collectie voor deze schoolbibliotheek. De collectie is actueel en gevarieerd, en afgestemd op de leesinteresses van de kinderen en de leesbehoeften van de groepen. Alle leerlingen kunnen boeken lenen uit de collectie van de schoolbibliotheek, die ze zowel op school als thuis kunnen lezen/gebruiken.

VSO De Ortolaan

De Ortolaan in Roermond is er voor leerlingen van 12 tot 21 jaar, die het beste op hun plek zijn in het voortgezet speciaal onderwijs. Onlangs heeft de school van de onderwijsinspectie het predicaat Goed ontvangen, een unicum voor dit type onderwijs in Nederland. De school is onderdeel van de Aloysius Stichting. Deze stichting is er voor kinderen en jongeren van 4 tot 27 jaar die de expertise in onderwijs, begeleiding en ondersteuning nodig hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen. Goede lees- en taalvaardigheden zijn hierbij van essentieel belang. De Bibliotheek op school vormt een goede aanvulling op het onderwijs bij de Ortolaan Roermond.

Experts in lezen

De leesconsulenten weten als geen ander hoe je kinderen en jongeren aan het lezen krijgt. Ze zorgen voor een uitnodigende leesomgeving op school met een gevarieerde en actuele collectie in de schoolbibliotheek. Ze helpen leerlingen bij het uitzoeken van boeken die bij hun passen. Ze vestigen structureel de aandacht op vrij lezen, zowel op school als thuis. Deze ervaren deskundige in leesbevordering is niet alleen het aanspreekpunt voor de leescoördinator maar ze organiseren, faciliteren en ondersteunen ook de docenten.