Op 1 maart 2020 is het 75 jaar geleden dat voor Roermond de 2e Wereldoorlog tot een einde kwam. Te midden van de vele activiteiten die plaatsvinden om dit bijzondere moment te herdenken, willen wij u graag uitnodigen voor een bijzondere manier om dit te doen.

U bent namelijk op 28 februari van harte welkom om in de bibliotheek van Roermond deel te zijn van een kleine, besloten dialoog met andere inwoners van Roermond over vrijheid. Tegenover de strijd, de vernietigingen het lijden van de 2e Wereldoorlog, willen wij de dialoog plaatsen. Een gesprek dat staat voor nieuwsgierigheid, begrip, samenwerking en creativiteit. Een gesprek dat de verschillen tussen mensen viert als rijkdom, als een bron voor inspiratie en nieuwe ideeën. Een gesprek dat met recht weerspiegelt dat oorlog voor ons tot het verleden behoort.

De dialoog zal worden gevoerd in kleine groepen van 8 deelnemers onder leiding van een professionele gespreksleider, die gericht zal zijn op de coöperatieve en creatieve aspecten van het gesprek. Het zal onderdeel zijn van een lint van dialogen die in verschillende steden van de Provincie Limburg worden georganiseerd als onderdeel van 75 jaar herdenking.

De bijeenkomst zal afgesloten worden met een artistieke expressie. De inspiratie die geraakt is, door de deelnemers te laten vertalen in een tastbare vorm. Ik denk hierbij aan woorden, gedichten, korte verhalen, een tekening/beeld die te samen een bundel zullen vormen.

Het idee om een artistieke expressie eraan toe te voegen, maakt de beleving nog sterker. Je brengt als mens naar buiten, geeft vorm, aan wat het in jou geraakt heeft. Deze woorden zullen als zij gelezen worden de ander ook weer raken en zo wordt de boodschap van verdraagzaamheid, de kracht van diversiteit en globalisering door een groter veld gedragen.

Deelname aan deze expressie is geheel vrijwillig.

Er zullen twee dialogen plaatsvinden:

• 1e dialoog om 11.15 uur, inloop vanaf 11.00 uur
• 2e dialoog om 14.00 uur, inloop vanaf 13.45 uur

Deze activiteit wordt niet door de bibliotheek georganiseerd, maar door Stichting Maastricht in Dialoog. Voor meer informatie over de activiteit en om u aan te melden kunt u een e-mail sturen naar Mine Stemkens: minestemkens@icloud.com.