Eén op de tien kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs heeft problemen met lezen en spellen. Het Makkelijk Lezen Plein is bestemd voor kinderen die lezen moeilijk vinden om wat voor reden dan ook. In de bibliotheek krijgen ze een Vipbehandeling. Want de leukste, spannendste en makkelijk te lezen boeken zijn daar samen met andere materialen bijeengebracht op het Makkelijk Lezen Plein (MLP).

Kinderen met een leesprobleem vinden lezen meestal niet leuk, omdat het hen te veel moeite kost. Maar zij moeten zich later wel staande houden in de maatschappij waar alles gebaseerd is op lezen. Het is daarom belangrijk dat hun leesprobleem al vroeg wordt herkend en erkend, dat kinderen hun tegenzin overwinnen en misschien zelfs plezier krijgen in lezen. De bibliotheek geeft daarbij een steuntje in de rug.
Het MLP is er voor kinderen van 8-13 jaar en dan speciaal voor kinderen met leesproblemen. Hierbij kan gedacht worden aan dyslexie en concentratieproblemen, zoals ADHD.
In de bibliotheek kunt u worden geholpen bij het zoeken naar de juiste materialen. U kunt ook informatie krijgen over achtergrondliteratuur, hulpmiddelen, websites en adressen voor ouders en opvoeders van kinderen met leesproblemen. Een belangrijke informatiebron is hierbij de website van het MLP: www.makkelijklezenplein.nl
De site, bedoeld voor kinderen, jongeren, ouders en leerkrachten, bevat een overzicht van media die geschikt zijn voor kinderen met leesproblemen, tips om kinderen aan het lezen te krijgen of te ondersteunen bij het leren, en links naar sites over leesproblemen.