Bibliorura

Op maandag 9 oktober hebben wethouders Ferdinand Pleyte van Roermond en Tjeu Verheijden van Roerdalen gezamenlijk de plaquette onthuld die laat zien dat we een gecertificeerde bibliotheek zijn. De onafhankelijke Stichting Certificering Openbare Bibliotheken heeft de kwaliteit van ons werk getoetst en heeft gecontroleerd of de bibliotheek voldoende toekomstbestendig is. We hebben aan alle normen voldaan en kregen een positieve beoordeling. We hebben geproost op een mooie toekomst voor de bibliotheek, waarin we ons volop zullen blijven inzetten voor de inwoners van Roermond en Roerdalen.foto toast certificering

Geluk is het thema van de Maand van de Geschiedenis 2017. Zes leden van de Roermondse Fotogroep Interfocus hebben zich daarom afgevraagd ‘Wat is geluk?’. De afgelopen maanden hebben zij gezocht naar situaties waarin het geluksgevoel zichtbaar aanwezig is en hebben deze thematisch in beeld gebracht. Het resultaat is van 2 t/m 31 oktober 2017 te zien in de Gabriël Gorriszaal van de Bibliotheek Bibliorura in Roermond.

Is geluk het bewustzijn van een algemene en blijvende tevredenheid in een betekenisvol bestaan? Of bestaat geluk uit het vermogen om elke dag opnieuw te genieten van de mooie dingen in het leven? Geluk lijkt moeilijk te definiëren en eerder een containerbegrip waar iedereen zijn of haar eigen invulling aan kan geven. Voor de leden van de fotogroep is geluk dat wat je alleen van binnenuit voelt en ervaart; een innerlijke beleving!

In ons dagelijks bestaan kunnen we gelukkig worden van een succes in de sport, het beleven van een religieuze activiteit, het genieten van een heerlijke maaltijd, plezier maken met kinderen of ‘binge-shoppen’. Maar wat betekent geluk voor u? Bezoek de foto-expositie van Fotogroep Interfocus en laat u inspireren tot een antwoord op deze vraag.

Datum: 2 t/m 31 oktober 2017
Locatie: Gabriël Gorriszaal, 1ste etage Bibliotheek Roermond
Toegang is gratis.

 

De Halewijnprijs, literatuurprijs van de stad Roermond, wordt jaarlijks toegekend aan een literair talent dat, naar de mening van een deskundige jury, op grond van de kwaliteit van haar/zijn verschenen werk extra belangstelling verdient. De prijs bestaat uit een geldbedrag en een kleinplastiek in brons van de kunstenaar Dick van Wijk. De Halewijnprijs wordt dit jaar voor de 31ste maal uitgereikt.

De genomineerden voor de Halewijnprijs 2017 - met vermelding van hun laatst verschenen werk – zijn
• Murat Isik, Wees onzichtbaar
• Eva Meijer, Het vogelhuis
• David Nolens, De waan van Cotard
• Annel de Noré, Vers vlees oud bloed
• Christine Otten, We hadden liefde, we hadden wapens
• Chris de Stoop, Ex reporter; Dit is mijn hof

De jury van de Halewijnprijs 2017 bestaat uit Peter Altena (neerlandicus en docent), Annelies Eisinga (literatuurwetenschapper en coach), Pon Kranen (voorzitter en algemeen literatuurwetenschapper) en Philo Offermans (lerarenopleider en neerlandicus).

Sinds enkele jaren wordt naast de Halewijnprijs ook de Reinaerttrofee uitgereikt. Hiervoor wordt een jongerenjury gevormd, die werk van alle genomineerde auteurs ‘mee-leest’. Het doel van deze jongerenjury is om bij jongeren passie voor lezen en literatuur te activeren en alle genomineerden meer aandacht te geven in de periode voordat de winnaar bekend wordt gemaakt. De jongerenjury roept een eigen winnaar uit, die op de prijsuitreiking van de Halewijnprijs de Reinaerttrofee ontvangt voor Beste Boek van de genomineerden voor de Halewijnprijs. De Bibliotheek Bibliorura en docenten van BC Broekhin begeleiden dit Reinaerttrofee-leesproces.

In januari 2018 worden de winnaars van de Halewijnprijs en Reinaerttrofee bekend gemaakt. De prijsuitreiking vindt plaats op zondag 11 maart 2018 in Roermond tijdens de Boekenweek 2018.

Organisatie van de prijsuitreiking is in handen van de Bibliotheek Bibliorura, info: 0475-519 000 of info@bibliorura.nl

 

Foto: kleinplastiek in brons van de kunstenaar Dick van Wijk.

Op woensdagmiddag 4 oktober tussen 14.45 - 17.00 uur openen we in de Bibliotheek Bibliorura op gruwelijk leuke wijze de Kinderboekenweek! Kom langs voor een workshop spaghetti spinnen (door het CJG), laat je schminken of maak heksenslijm of een suikerspin. Schrijver Jozua Douglas zal aanwezig zijn, evenals Reggie Naus en illustrator Kees de Boer. Heb je nog niet genoeg griezelige boeken in je boekenkast staan? Bij de boekenstand van Boekhuis de Kleine Tovenaar kunnen allerlei (ook niet enge) boeken gekocht worden. Durf jij het aan om te komen?

 

Jos Saes begon zijn loopbaan bij de Openbare Bibliotheek Roermond op 1 augustus 1976 als hoofd van de documentatieafdeling. In 1980 werd hij benoemd tot directeur een baan die hij tot 1 april 2016 met heel veel passie en bevlogenheid heeft vervuld.
Hij verhuisde zijn bibliotheek diverse malen, van het Stationsplein tot uiteindelijk de huidige locatie aan de Neerstraat in 2000.
Jos was een man met een duidelijke visie op het bibliotheekwerk. Hij wist deze visie telkens weer om te zetten in een voortdurend met de maatschappij mee veranderende bibliotheek. Kenmerkend voor hem was dat hij goed luisterde naar de klanten en zijn medewerkers. Hij toetste dat wat iemand hem vertelde altijd in de praktijk. Zijn medewerkers typeerden hem vooral als benaderbaar, hij stond tussen zijn mensen. Toen hij door een aantal bezuinigingen moest reorganiseren en er mensen ontslagen moesten worden, greep hem dit persoonlijk erg aan. Hij waarschuwde zijn managers altijd dat ze niet te betrokken moesten raken, maar gaf hierin gelukkig nooit het goede voorbeeld. Dat maakte hem tot de man die hij was en leverde hem een grote loyaliteit op van zijn medewerkers.
Gedurende zijn loopbaan leerde hij omgaan met de politiek. Binnen een gesubsidieerde instelling een vereiste. Hij werd hierdoor vooral strategisch sterk. Hij wist het juiste moment aan te grijpen om zijn visie kenbaar te maken. Zijn voorkeur voor transparantie en directheid leverde hem niet altijd vrienden op. Aan de andere kant wist hij als geen ander bruggen te slaan tussen mensen, met altijd als doel: kwalitatief goed bibliotheekwerk leveren, lokaal, maar ook regionaal. Hij leidde de organisatie door talloze veranderingen, maar bleef met zijn grote liefde voor literatuur altijd de basis van het bibliotheekwerk trouw. Een brede collectie die als basis diende voor het bibliotheekwerk dat de laatste jaren steeds meer de doelgroepen ging opzoeken. De bekroning hiervan, enkele weken voor zijn afscheid in 2016, was de opening van de 22e schoolbibliotheek met Jos stralend tussen honderden kinderen. Dat beeld houden wij graag voor altijd vast in ons hoofd. Hij legde met ons de basis voor toekomstbestendig bibliotheekwerk in de regio.
Bescheiden en niet graag op de voorgrond, maar met een blijvende impact op ons allemaal. Hij heeft ons als mens geraakt. Wij zullen hem nooit vergeten.

Bij Bibliorura werken we al jaren aan de preventie van laaggeletterdheid. Dit doen we onder andere door de inzet van leesconsulenten op nagenoeg alle basisscholen in Roermond en Roerdalen. Deze leesconsulenten zetten zich in voor het vergroten van het leesplezier van kinderen en voor het informeren van ouders over het belang van lezen en voorlezen.
Ook ouders van 0 tot 4-jarigen kunnen al op een aantal basisscholen terecht voor het lenen van boekjes. Zo kunnen ook deze ouders al vroeg geïnformeerd worden over het belang van (voor)lezen.

Daarnaast richten we ons, samen met Wel.Kom, op bestrijding van laaggeletterdheid. Het herkennen en doorverwijzen van laaggeletterden is hiervan een belangrijk onderdeel. Het op te richten Taalhuis is een van de middelen die we hiervoor inzetten. Dit Taalhuis is een samenwerking tussen Bibliorura, de gemeente en de taalaanbieders in ons werkgebied.

In onderstaand filmpje van RTV vertellen Cindy Tholen van Bibliorura en Marjo Vogels van Wel.kom over de activiteiten die we samen inzetten op het gebied van laaggeletterdheid.

Rudie: ssoid=ivujmea9p518hrkpg1vpc12se3&ssokey=joomla&start=18&limitstart=18&layout=blog&id=79&sid=ddd08441-4d27-423a-a39b-cec16c06ba35