De Kinderboekenweek komt er weer aan! We hebben een mooi programma voor jullie gemaakt met leuke voorstellingen voor iedereen van 3 tot en met 12 jaar. Zo maken we kennis met een ridder die NEE zegt, reizen we door de tijd met Arie Vontura en gaan we op een muzikale reis langs de verhalen over de spin Anansi.

Weet jij wat je kind allemaal uitspookt online? Wat gebeurt er allemaal op facebook? Wat stuurt hij of zij via WhatsApp naar vriendjes en klasgenootjes? Het kan lastig zijn om zicht te houden op het online leven van kinderen. Op 17 september geeft Marlies Slegers in een digitale workshop mediawijsheid tips en adviezen voor het begeleiden van je kind in de wereld van sociale media.

Sinds 19 mei is de bibliotheek weer open en er zijn sindsdien regelmatig dingen veranderd in de bibliotheek. Gelukkig is er nu weer veel normaal, maar er zijn nog wel wat dingen waar je rekening mee moet houden. Daarom zetten we alles nog even op een rijtje.

Vanaf 1 september gaan we de openingstijden verruimen. Vanaf die datum gaan we weer volledig open volgens de reguliere openingstijden. Dit betekent dat we ook op dinsdagavond en zondagmiddag weer open zijn.

April staat traditiegetrouw in het teken van de Maand van de Filosofie. Het thema is dit jaar ‘Ik stuntel dus ik ben’. Natuurlijk stuntelen we bij de bibliotheek ook wel eens, maar gelukkig heeft manager publieksdiensten Frank zijn 5 favoriete boeken over filosofie zonder gestuntel voor u kunnen verzamelen.

De verbeelding van het denken - Jan Bor en Errit Petersma
Onvolprezen oorspronkelijk Nederlandstalig overzichtswerk van de geschiedenis van de filosofie, waarin ook veel aandacht voor oosterse filosofie.

Schitterend geïllustreerd, toegankelijk geschreven door vooraanstaande auteurs. Standaardwerk.

Een beestachtige geschiedenis van de filosofie - Erno Eskens
Aan de hand van het platonisch beeld van de ziel, de wagenmenner als intellect en de twee paarden als verbeelding van de lichamelijke en sociale driften, wordt de geschiedenis van het denken geschetst. Hierbij staat de verhouding tot het eigen lichaam en de dierlijkheid van de mens centraal. Goed geschreven vanuit een originele invalshoek en vol fraaie illustraties.

Tijd: hoe tijd en mens elkaar beïnvloeden - Rüdiger Safranski
In dit boek wordt een mooi uitzicht geboden op de complexiteit van de relatie tussen tijd en mens in verschillende uiteenlopende aspecten als zorg en economie. De schrijver pleit voor aandacht en bezinning in reactie op het gegeven dat de mens in toenemende mate onder invloed van de communicatiemiddelen alles wat om hem heen gebeurt onmiddellijk als zodanig wil ervaren en overprikkeld raakt, waardoor er volgens de schrijver veel van waarde van de ervaring verloren gaat.

Erudiet, vol verwijzingen naar grote denkers als Heidegger maar ook naar grote literatoren als Proust.

Van bacterie naar Bach en terug: de evolutie van de geest - Daniel C. Dennett
In een veelzijdig en soms breed uitwaaierend betoog zet de schrijver uiteen hoe naar zijn inzicht de menselijke geest zich zodanig heeft ontwikkeld dat deze volgens hem op spectaculaire wijze verschilt van de overige levende wezens, ondanks het feit dat die niet materieel wezenlijk verschillend van samenstelling is. Hij koppelt hiervoor het doelloze evolutiemechanisme van Darwin aan het doelbewuste cultuurmechanisme van Turing, waarbij de beslissende ontwikkeling van de menselijke geest met name mogelijk wordt gemaakt door elementen uit de culturele evolutie die hij ‘memen’ noemt, waarvan de taal in al zijn verschijningsvormen een van de belangrijkste is.

Misschien niet altijd gemakkelijk, dit boek, wel zeer de moeite waard om te lezen.

Het koninkrijk van de angst - Martha C. Nussbaum
Een boek over angst als diepgaande emotie ten gevolge van maatschappelijke onzekerheid. De maatschappelijk zeer betrokken schrijfster laat in soms heel fraaie analyses zien dat deze angst nauw verbonden is met andere gevaarlijke emoties, hetgeen tot verregaande gevolgen kan leiden: woede tot vergelding, walging tot uitsluiting en afgunst tot vijandschap en spanningen in het democratische hart van de samenleving. Hoop kan volgens de auteur een uitweg bieden, waarvoor door haar een aantal aanwijzingen wordt gegeven.

Actueel, mooi geschreven, en je zou bijna zeggen…hoopvol.

Activiteiten

Activiteiten

Abonnementen

Homepage agenda

BoekenTop5 - September

Verfilmd als Netflix-serie

digiTaalhuis

BoekenTop5 Net even anders

Online Bibliotheek

Homepage online bibliotheek