Op vrijdagavond 13 maart vieren we de Boekenweek in het Royal Theater met niemand minder dan Peter Buwalda! Na zijn succesroman Bonita Avenue (2012) bleef het even stil rondom Buwalda, maar vorig jaar kwam hij met Otmars zonen helemaal terug.

Tijdens de Geluksweek Roerdalen organiseert de bibliotheek een beestachtig leuke voorleesactiviteit voor kinderen van 3 t/m 7 jaar.

Op 1 maart 2020 is het 75 jaar geleden dat voor Roermond de 2e Wereldoorlog tot een einde kwam. Te midden van de vele activiteiten die plaatsvinden om dit bijzondere moment te herdenken, willen wij u graag uitnodigen voor een bijzondere manier om dit te doen.

Op zondag 23, maandag 24 en dinsdag 25 februari is de bibliotheek gesloten wegens carnaval. Zaterdag 22 februari zijn we gewoon geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur. We wensen iedereen heel veel plezier met carnaval!

De Bibliotheek Bibliorura is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling, afgekort ANBI. Dit houdt in dat u een schenking of erfenis onder voorwaarden kunt aftrekken van de belasting.
De beleidsvoornemens van de bibliotheek treft u aan in het meerjarenbeleidsplan 2017-2020 van de bibliotheek. De jaarrekening 2018 verschaft u inzicht in de financiën van de bibliotheek.
In het jaarverslag 2018 treft u een overzicht aan van activiteiten en cijfers in het voorgaande jaar.

Directie en Raad van Toezicht

De directie is als volgt samengesteld:

 •  Mevr. Drs. J.R.M. Deckers (directeur/bestuurder)

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

 •  Dhr. Drs. W. Eggink (voorzitter)
 •  Dhr. Ing. R. Verbeek (vice voorzitter)
 •  Dhr. Ing. J. Schuren (secretaris)
 •  Mevr. N. van Essen (lid)


De Raad van Toezicht voert haar taken onbezoldigd uit.
Medewerkers worden beloond volgens de CAO Openbare Bibliotheken.


Algemene gegevens

 •  KvK: 41066130
 •  Statutaire naam stichting: Stichting Basisbibliotheek Bibliorura
 •  Bezoekadres: Neerstraat 11, 6041 KA, Roermond
 •  Postadres: Postbus 295, 6040 AG, Roermond
 •  Telefoonnummer: 0475-519000
 •  Bankrekening: NL45RABO0174104642
 •  BTW nummer: NL002978453B01
 •  Internet: www.bibliorura.nl
 •  E-mail: info@bibliorura.nl


Meer informatie over belastingaftrek ANBI vindt u op de website van de belastingdienst.

 

Activiteiten

Abonnementen

Homepage agenda

BoekenTop5 - Februari

BoekenTop5 Net even anders

digiTaalhuis

BoekenTop5 Net even anders

Online Bibliotheek

Homepage online bibliotheek