De Kinderboekenweek komt er weer aan! We hebben een mooi programma voor jullie gemaakt met leuke voorstellingen voor iedereen van 3 tot en met 12 jaar. Zo maken we kennis met een ridder die NEE zegt, reizen we door de tijd met Arie Vontura en gaan we op een muzikale reis langs de verhalen over de spin Anansi.

Weet jij wat je kind allemaal uitspookt online? Wat gebeurt er allemaal op facebook? Wat stuurt hij of zij via WhatsApp naar vriendjes en klasgenootjes? Het kan lastig zijn om zicht te houden op het online leven van kinderen. Op 17 september geeft Marlies Slegers in een digitale workshop mediawijsheid tips en adviezen voor het begeleiden van je kind in de wereld van sociale media.

Sinds 19 mei is de bibliotheek weer open en er zijn sindsdien regelmatig dingen veranderd in de bibliotheek. Gelukkig is er nu weer veel normaal, maar er zijn nog wel wat dingen waar je rekening mee moet houden. Daarom zetten we alles nog even op een rijtje.

Vanaf 1 september gaan we de openingstijden verruimen. Vanaf die datum gaan we weer volledig open volgens de reguliere openingstijden. Dit betekent dat we ook op dinsdagavond en zondagmiddag weer open zijn.

De Bibliotheek Bibliorura is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling, afgekort ANBI. Dit houdt in dat u een schenking of erfenis onder voorwaarden kunt aftrekken van de belasting.
De beleidsvoornemens van de bibliotheek treft u aan in het meerjarenbeleidsplan 2021-2024 van de bibliotheek. De jaarrekening 2019 verschaft u inzicht in de financiën van de bibliotheek.
In het jaarverslag 2019 treft u een overzicht aan van activiteiten en cijfers in het voorgaande jaar.

Directie en Raad van Toezicht

De directie is als volgt samengesteld:

 •  Mevr. Drs. J.R.M. Deckers (directeur/bestuurder)

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

 •  Dhr. Drs. W. Eggink (voorzitter)
 •  Dhr. Ing. R. Verbeek (vice voorzitter)
 •  Dhr. Ing. J. Schuren (secretaris)
 •  Mevr. N. van Essen (lid)


De Raad van Toezicht voert haar taken onbezoldigd uit.
Medewerkers worden beloond volgens de CAO Openbare Bibliotheken.


Algemene gegevens

 •  KvK: 41066130
 •  Statutaire naam stichting: Stichting Basisbibliotheek Bibliorura
 •  Bezoekadres: Neerstraat 11, 6041 KA, Roermond
 •  Postadres: Postbus 295, 6040 AG, Roermond
 •  Telefoonnummer: 0475-519000
 •  Bankrekening: NL45RABO0174104642
 •  BTW nummer: NL002978453B01
 •  Internet: www.bibliorura.nl
 •  E-mail: info@bibliorura.nl


Meer informatie over belastingaftrek ANBI vindt u op de website van de belastingdienst.

 

Activiteiten

Activiteiten

Abonnementen

Homepage agenda

BoekenTop5 - September

Verfilmd als Netflix-serie

digiTaalhuis

BoekenTop5 Net even anders

Online Bibliotheek

Homepage online bibliotheek