De Halewijnprijs wordt jaarlijks toegekend aan een literair talent dat, naar de mening van een deskundige jury, op grond van de kwaliteit van haar/zijn verschenen werk extra belangstelling verdient. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 1500,- en een kleinplastiek in brons van de kunstenaar Dick van Wijk.

De Halewijnprijs is een landelijke literatuurprijs die al jarenlang vanwege zijn unieke doelstelling en werkwijze goede bekendheid geniet in het Nederlandstalig literaire landschap tot over de grens met Vlaanderen. Anders dan bij veel literaire prijzen speuren de juryleden het gehele jaar door zelfstandig en onafhankelijk van elkaar naar auteurs die meer aandacht verdienen. Er kan dus niet, zoals bij andere literaire prijzen, werk worden ingezonden. In hun zoektocht beperken de juryleden zich niet tot auteurs van bijvoorbeeld een bepaalde leeftijd, geslacht, afkomst of bevlogenheid; noch tot beoefenaars van een bepaald literair genre als proza, poëzie, drama, jeugdliteratuur, non-fictie etc. – dan wel gekozen thematiek, jaar van uitgave of op dat moment populaire topics. Schrijvers van alle soorten literatuur komen in aanmerking. De enige beperking is hierin gelegen dat het gaat om auteurs van oorspronkelijk Nederlandstalig werk, die al wel voorbij hun debuut zijn. De Halewijnprijs is een auteursprijs.