Afdrukken

De Bibliotheek Bibliorura is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling, afgekort ANBI. Dit houdt in dat u een schenking of erfenis onder voorwaarden kunt aftrekken van de belasting.
De beleidsvoornemens van de bibliotheek treft u aan in het meerjarenbeleidsplan 2021-2024 van de bibliotheek. De jaarrekening 2019 verschaft u inzicht in de financiƫn van de bibliotheek.
In het jaarverslag 2019 treft u een overzicht aan van activiteiten en cijfers in het voorgaande jaar.

Directie en Raad van Toezicht

De directie is als volgt samengesteld:

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:


De Raad van Toezicht voert haar taken onbezoldigd uit.
Medewerkers worden beloond volgens de CAO Openbare Bibliotheken.


Algemene gegevens


Meer informatie over belastingaftrek ANBI vindt u op de website van de belastingdienst.