Afdrukken

De Bibliotheek Bibliorura is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling, afgekort ANBI. Dit houdt in dat u een schenking of erfenis onder voorwaarden kunt aftrekken van de belasting.

Het standaardformulier publicatieplicht vind u hier

De beleidsvoornemens van de bibliotheek treft u aan in het meerjarenbeleidsplan 2021-2024 van de bibliotheek. De jaarrekening 2020 verschaft u inzicht in de financiƫn van de bibliotheek.
In het jaarverslag 2021 treft u een overzicht aan van activiteiten en cijfers in het voorgaande jaar.

Directie en Raad van Toezicht

De directie is als volgt samengesteld:

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

Het rooster van aftreden van de RvT vindt u hier.

Beloningsbeleid

De Bibliotheek Bibliorura valt onder de CAO Openbare Bibliotheken. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding.

Wet Normering Topinkomens


Algemene gegevens


Meer informatie over belastingaftrek ANBI vindt u op de website van de belastingdienst.